instrukcja montażu turbosprężarki

INSTRUKCJA MONTAŻU TURBOSPRĘŻARKI

1. Sprawdzić układ dolotowy powietrza wraz z kolektorem , czy jest czysty i wolny od ciał obcych, a przewody nieuszkodzone. Wymień filtry.

2. Sprawdzić:
-czy przewody doprowadzające i odprowadzające olej są czyste, bez załamań i pęknięć zewnętrznych oraz wewnętrznych,
-czy przewody są drożne i wolne wewnątrz od węgla i osadów,
-czy przewód doprowadzający olej nie znajduje się zbyt blisko źródła ciepła i czy osłona cieplna nie jest uszkodzona termicznie lub mechanicznie.

W razie potrzeby oczyścić lub wymienić przewody na nowe. W przypadku przewodów elastycznych sprawdź czy nie są uszkodzone wewnątrz.

3. Wymienić olej i filtr, przestrzegając zaleceń producenta pojazdu.

4. Sprawdzić system odpowietrzający silnik – musi być czysty i sprawny.

5. Usunąć zniszczone uszczelki, a do montażu użyć nowych (przedmuchy mogą powodować efekt głośnej pracy turbosprężarki). DO MONTAŻU USZCZELEK NIE UŻYWAĆ SILIKONU.

6. Sprawdzić stan kolektora wydechowego (płaszczyzny przylegania, zanieczyszczenia, pęknięcia) oraz śrub mocujących.

7. Dopasować ustawienie obudów. Upewnić się, że wszystkie uszczelki są we właściwym miejscu i dokręć wszystkie mocowania odpowiednim momentem obrotowym.

8. Używając śrub o odpowiedniej specyfikacji, odpornych na wysoką temperaturę, przymocować turbosprężarkę do kolektora lub bloku silnika. Upewnić się, że montaż odbywa się bez tworzenia naprężeń na turbosprężarce i podłączanych przewodach. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki przestrzegając wartości momentu obrotowego podanych w instrukcji pojazdu.

9. Podłączyć przewód spustowy oleju i zapełnić otwór wlewu oleju czystym olejem silnikowym, jednocześnie powoli ręcznie obracając wirnik.

10. Podłączyć pozostałe elementy do turbosprężarki.

11. Jeśli to możliwe obracać wałem korbowym silnika przez 10-15 sek. bez jego uruchomienia lub uruchomić silnik na kilka sekund, w celu pełnego zalania olejem przewodów i samej turbosprężarki oraz ich odpowietrzenia.

12. Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym nie zwiększając obrotów.

13. Sprawdzić czy wszystkie łączenia instalacji (powietrza, oleju, spalin) są szczelne i wolne od wycieku i przedmuchów.

14. Zatrzymać silnik i ponownie sprawdź poziom oleju.